Välkommen till Advokatfirman Schumacher!

Advokatfirman är en lagom stor byrå för Dig som klient – vi har Dig i fokus, men ändå har vi en bred kompetens. Vi har verksamheten i Skåne, men erbjuder Dig som klient även lokal hjälp i Tyskland och Spanien. Vi hjälper Dig och – om så är aktuellt – Ditt företag inom framförallt fyra områden i Sverige och inom EU
 • Familjejuridik
 • Affärsjuridik (även rättegångar)
 • Bostadsrätts- och fastighetsjuridik
 • Brottmål och offentlig rätt
Alla vet att juridik kan vara krångligt. Vi anser dock att Enkelhet leder till framgång.
Kontakta oss redan idag om Du är tveksam i någon rättslig fråga. Längre ned på sidan ser Du hur Du kommer i kontakt med oss. Är Du kallad till Polisen bör Du läsa vad som gäller för Dig under vår flik Juridiken.

Welcome to Attorney-at-Law Schumacher

The law firm is a good sized bureau for you as a client – we have you in focus, yet we have a wide range of skills. We operate in Skåne/Scania, but offer you as a client also local help in Germany and Spain. We help you and – if this is relevant – your company primarily in four areas in Sweden and in the EU
 • Family Law
 • Business Law
 • Tenant-owner and Real Estate Law
 • Criminal and Public Law
Everyone knows that the law can be complicated. We believe that Simplicity Leads to Success.
Do contact us today if you are hesitant in any legal matter. Further down the page you will see how to get in touch with us.
 • Vårdnads- och umgängesfrågor
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Testamenten och tvister kring testamenten
 • Arvs- och gåvorätt
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning
 • God man (offentliga uppdrag)
 • Bouppteckningar
 • Arvskiften
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp
 • Tvister i domstol
 • Bostadsrättsjuridik
 • Skadestånd
 • Fordringar och fordringsrätt
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Avtalsrätt
 • Kompanjonrättsliga frågor och kompanjonavtal
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Styrelsearbete
 • Särskild granskare
 • Arbetsrätt – uppsägningar, avsked och motsvarande
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp
 • Domstolstvister
 • Bostadsrättsjuridik
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Fel i fastighet (såsom tvister i domstol)
 • Fastighetsrättsliga frågor via Kronofogden
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Särskild granskare
 • Fastighetsförsäljningar i juridiska sammanhang
 • Bostadsrättsombildning (även tvärtom – ombildning till egna hem)
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp
 • Offentlig försvarare
 • EKO-mål (skattemål och andra ekonomiska brottmål)
 • Målsägandebiträde
 • LPT-, LVM- och LVU-mål
 • Rättshjälp

Bostadsrätter, föreningar och bostadsrättsjuridik – vår specialitet

Vi har sedan tidigt 1990-tal verkat inom och för bostadsrättsföreningar och de juridiska frågeställningar som finns i dessa. Kontakta oss – styrelseledamot, bostadsrättshavare eller blivande sådan – idag med det som Du undrar över.
Vi sitter i olika föreningars styrelse som experter och kan även medverka vid komplicerade årsstämmor.
Vi medverkar gärna vid ombildningar och intygsger ekonomiska planer. Se fliken Bostadsrättsombildning om hur Du/Ni går tillväga. Önskar Ni en offert avseende detta arbete kontaktar Ni oss under fliken Kontakt.

Kontaktuppgifter / Contact Information

Du kan nå oss genom att ringa, e-posta/posta eller faxa oss. Vill Du nå en specifik medarbetare slår Du dennes direktnummer när svarsrösten anger detta.

You can reach us by calling, emailing/mailing or faxing us. If you want to reach a specific employee, strike his/hers direct number when the automatic voice tells you to.

Advokatfirman Schumacher & Co KB

lawfirm@schumacher.se

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt: