Advokatfirman Schumacher & Co KB är specialiserad på bostadsrättsföreningars frågor och har under åren medverkat till ett antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Ansvarig för ombildningsfrågor är advokat Clas Schumacher. Han är även av Boverket förordnad att intygsge tillförlitligheten i bostadsrättsföreningars ekonomiska planer.

Så här kan ombildningsprocessen gå till:

 1. Bilda förening

  Du och några av Dina grannar (totalt minst tre stycken) kan själva bilda en bostadsrättsförening. Genom advokatfirman erhåller föreningen/hyresgästerna hjälp med nybildandet. Kontakta oss för mer information.

 2. Intresseanmälan

  En registrerad förening kan inge en s.k. Intresseanmälan till tingsrätten. På så vis har hyresgästerna rätt till förtur av att köpa fastigheten. Intresseanmälan gäller i två år och kan förnyas.

 3. Anlitande av konsult

  Anlita alltid en konsult i samband med ombildningen. Advokatfirman har lång erfarenhet av frågorna. Kontakta oss gärna för en offert på telefon, fax eller med e-post. Det går även bra att använda formuläret.

 4. Besiktning & värdering

  I samband med förhandlingar och kontakter med hyresvärden uppkommer frågan om värdet på fastigheten och dess skick. En besiktning och värdering kan då göras.

 5. Förhandlingar & köp

  Genom föreningen och dess konsult förhandlar hyresgästerna med fastighetsägaren.

 6. Föreningens förtursrätt

  Om föreningen gjort en intresseanmälan har föreningen förtur till fastighetsköpet – på samma villkor som avtalet mellan fastighetsägare och köpare.

 7. Beslut om köp

  Efter det att konsulten upprättat en enligt lag särskild ekonomisk plan (insatsernas storlek m.m.) för föreningen, fattar hyresgästerna beslut om köp av fastigheten. Minst 2/3 av hyresgästerna måste godkänna ett köp.

 8. Köpeavtal, lån & lagfart

  Köpeavtal upprättas och lån för föreningen och de enskilda hyresgästerna ordnas. Därefter söker konsulten lagfart för föreningen.

 9. Tillträde

  Efter genomfört köp tillträder bostadsrättshavarna sina lägenheter. Grattis!

Ansökningsformulär

Ja, vi är intresserade av att ombilda vår hyresfastighet till bostadsrättsförening

Vi önskar en offert