Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Clas Schumacher

Clas-Schumacher-portfolio-transparent
Clas Schumacher
Advokat (LL.M), innehavare
Advokat (LL.M), innehavare

Arbetar med bostadsrättsjuridik, affärsjuridik, avtalsskrivning, familjerätt, brottmål och processuella frågor. Är även verksam som intygsgivare av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer, särskild granskare, bodelningsförrättare, boutredningsman samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Clas är av Boverket förordnad intygsgivare av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer.

Språk: Svenska och engelska

1

1983: Officer vid Kavalleriet – senare reservofficer med placering på ett specialförband

2

1988: Jur. kand.(Lunds universitet)

3

1988: Polismyndigheten, Lund

4

1988-1989: Statens Industriverk – investeringsfondssektionen, Stockholm

5

1989-1991: Skandia Försäkringsbolag, Solna/Stockholm/Kista

6

1991-1992: Handelsbanken, Stockholm

7

1992-1993: Sveriges Köpmannaförbund, Stockholm

8

1993: Startade Juristfirman Schumacher, Solna – senare Advokatfirman Schumacher & Co, Stockholm och Helsingborg/Malmö

9

1993-1995: Tingsmeriterad, Linköpings tingsrätt

1

1995-1997: SBC Bostadsrättsorganisationen, Stockholm

1

1999-2002: Advokatfirman Carler, Helsingborg

1

2002-2004: Konsult för Handelsbanken och f.d. FöreningsSparbanken, i Skåne och södra Halland

Svitlana-Gasslander-portfolio--transparent
Svitlana Gasslander
Advokatsekreterare