Advokatfirman Schumacher & Co KB

Vi finns i Din närhet. Det ska vara enkelt att nå Din advokatbyrå – vi gör allt för att uppnå detta. Din jurist kanske inte har möjlighet att svara Dig direkt, men inom 36 timmar under vardagar brukar vi kunna uppnå vårt löfte att återkomma till Dig – oftast snabbare.

Har Du tillgång till e-post är detta att föredra. I annat fall går det bra att kontakta oss på telefon, via postgång eller telefax. Oavsett var Du befinner Dig kan Du med fördel nå oss på vårt nationella nummer – 010-130 87 10 eller från utlandet +46-10-130 87 10.

Vi finns på två olika kontor. All post sorteras dock under vårt helsingborgskontor.

Helsingborg
Advokatfirman Schumacher & Co KB
Drottninggatan 13, IV
SE-252 21 Helsingborg, Sweden

Tel: 042-13 60 03
Fax: 042-12 36 83
E-post: lawfirm @ schumacher.se

Malmö
Advokatfirman Schumacher & Co i Malmö
Skomakaregatan 6, III
SE-211 34 Malmö, Sweden

Tel: 040-643 02 80
Fax: 042-12 36 83
E-post: advokat@schumacher.se

Spanien / Spain / España
Abogado Schumacher & Co
Jardines de la Duquesa, Manilva
ES-29691 Manilva, Málaga
Spain / España

Telefon: +34-518-880 286
(Notera att Du måste slå hela numret
(även +34 eller 0034) – också om Du befinner Dig i Spanien;
Note: You have to dial the entire number
(even +34 or 0034) – also if you are located in Spain)

Bankuppgifter / Bank Information

SHB1bs1

Vi har våra bankaffärer via Handelsbanken (6790) i Sverige och Banco Sabadell Atlántico (7463) i Spanien.

Beroende på insättningsalternativ har vi olika kontonummer:
Betalningar: bg. 5704-2988 (för betalningar till Advokatfirman – ange fakturanummer eller referensnummer)
Förskott (klientmedel): bg. 818-8039 (endast förskottsbetalningar – ange Ditt ärendenummer och fakturanummer)

För andra klientmedelsbetalningar (t.ex. köpeskilling, tvistiga belopp, förlikningsbelopp och motsvarande) skall dessa sättas in på bankkonto (klientmedel) i Handelsbanken:
6790-720-702-038. Glöm inte att ange avsändare, referensnummer, mottagare och om möjligt vårt ärendenummer.

Betalning kan även ske på plats hos oss, där vi föredrar kreditkort framför kontanter. Vi tar emot VISA, MasterCard och American Express.

 cards Vid vårt första möte sker normalt betalning direkt för den nedlagda tiden och för eventuellt förskott. Betalar Du med nämnda kreditkort erhåller Du vanligtvis en kredittid om omkring 30-45 dagar med betalningen av Din bank.

Internationella betalningar / International Payments – International Bank Account Number

Om Du ska betala från Din bank i utlandet, har vi följande internationella bankkontonummer (glöm inte att ange avsändare, mottagare, ärendenummer och fakturanummer)
If you have to pay from your bank outside Sweden, we have the following international bank account number (do not forget to specify sender, recipient, case number and invoice number)

IBAN:  SE13 6000 0000 0007 2070 3808
BIC:     HANDSESS

Betalningsmetod: SHA (sharing) – avsändare och mottagare delar på bank-kostnaderna + avsändaren betalar den s.k. SWIFT-avgiften.
Payment Method: SHA (sharing) – the sender and the receiver share the banking costs + the sender pays the so-called SWIFT fee.

VAT-No.:SE916640611701

Säte m.m.
Styrelsens säte: Strandbaden
Slettvägen 16B
SE-263 58 Strandbaden, Sweden
Tel: 042-13 60 03
E-post: lawfirm @ schumacher.se
Org.nr. 916640-6117
VAT-No. SE916640611701
Företaget godkänt för F-skatt
Andra företags logotyper på denna hemsida tillhör dessa företag exklusivt och har inget med Advokatfirman Schumacher & Co KB att göra.
Ansvarig utgivare av denna hemsida: Clas Schumacher

Skicka oss ett meddelande

Välj kontakt: