Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Firman

Advokatfirman Schumacher & Co

Lite historia
Kring 1920 startade advokaten A. Wilhelm Schumacher en advokatfirma i Stockholm med firmanamnet Advokatfirman Schumacher et Co. Den var inriktad på affärsjuridik och fastighetsrätt. Under 1940-talet gick den ihop med andra advokatbyråer och firma-/namnbyte skedde.

I januari 1993 startade den betydligt yngre släktingen Clas Schumacher upp en juristfirma i Solna med inriktning just på affärs- och fastighetsjuridik med specialisering på bostadsrättsjuridik och ombildningar. Några år senare utvecklades företaget och inflyttning skedde till de centrala delarna av Stockholm för att kring år 2000 ombildas till advokatbyrå och verksamheten förlades till Helsingborg och senare med kontor även i Malmö. Firmanamnet Advokatfirman Schumacher & Co har vi behållit.

Vår logotype
Med S-loggan vill vi förstärka namnet och varumärket. Typsnittet kommer ursprungligen från Tyskland, vilket passar vårt namn bra. Redan i början av 1920-talet fanns ett liknande S i logotypen. Vi har velat bevara det gamla utseendet, men samtidigt har vi förnyat allt annat.

Advokatfirman idag
Advokatfirman har senare utvecklats – både gällande kompetens och inriktning, men även tekniskt. Vi har dock kvar vår grundpelare där vår affärsidé är, att enkelhet leder till framgång och vi med detta gentemot privatpersoner samt små och medelstora företag ska erbjuda kvalitativt och kostnadseffektiva lösningar inom våra fyra grundstenar affärsjuridik, bostadsrätts- och entreprenadjuridik, familjejuridik och brottmål och därmed kunna ge våra kunder/klienter en fullservicetjänst. Vi ska verka i Skåne, men finnas tillgängliga för våra klienter i Stockholm, Tyskland, Spanien och USA.

Affärsidén följer vi fullt och fast och tack vare den kan Du som klient – oavsett om Du är företagare eller privatperson – känna trygghet med att vi kan ställa upp för Dig i många juridiska frågor. Vi för bl.a. processer och förhandlingar inom affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsrätt, brottmål, EKO-mål, vårdnadstvister och andra familjerättsliga mål. Vi upprättar avtal, testamenten, bouppteckningar och en del annat. Vi ingår i olika utredningar och granskar ekonomiska planer och är ofta utsedda som särskilda granskare i bostadsrättsföreningar, men även i aktiebolag.

Idag har vi kontor i Malmö och Helsingborg. Vi samarbetar med Advokatfirman Schumacher likartade advokatbyråer i Berlin, Tyskland, och Málaga/Madrid, Spanien. I Stockholm och USA kan vi erbjuda olika alternativ beroende på frågeställningen som efterfrågas.

Ring oss idag om Du är tveksam i någon rättslig fråga