Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Affärsjuridik

Affärsjuridik

 • Tvister i domstol
 • Bostadsrättsjuridik
 • Skadestånd
 • Fordringar och fordringsrätt
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Avtalsrätt
 • Kompanjonrättsliga frågor och kompanjonavtal
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Styrelsearbete
 • Särskild granskare
 • Arbetsrätt – uppsägningar, avsked och motsvarande
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp