Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Allmän rättshjälp och rättsskydd

Allmän rättshjälp och rättsskydd

Vi tar normalt betalt per timme. Arvodena varierar beroende på ärendet som sådant, svårighetsgrad, utfall etc. Du kan i vissa fall (vanligtvis vid tvister) få hjälp med Dina kostnader enligt följande av två system:

a: I en civilrättslig tvist kan man genom sin företags- eller hemförsäkring eller annan motsvarande försäkring erhålla s.k. rättsskydd. Rättsskyddet betalar en viss andel av processkostnaderna intill ett maximibelopp. Självrisken uppgår normalt till 20 procent, men kan variera beroende på vilken försäkring och försäkringsbolag Du har. Vi biträder Dig med ansökan.

b: I vissa undantagsfall kan man genom staten erhålla s.k. allmän rättshjälp. Vi biträder Dig naturligtvis med ansökan.

Kontakta oss idag om det är något Du undrar över.