Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Bostadsrätts- och fastighetsjuridik

Bostadsrätts- och fastighetsjuridik

 • Domstolstvister
 • Bostadsrättsjuridik
 • Intygsgivning av bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
 • Fastighets- och entreprenadrätt
 • Fel i fastighet (såsom tvister i domstol)
 • Fastighetsrättsliga frågor via Kronofogden
 • Föreningsrätt
 • Ordförande vid årsstämmor
 • Särskild granskare
 • Fastighetsförsäljningar i juridiska sammanhang
 • Bostadsrättsombildning (även tvärtom – ombildning till egna hem)
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp