Drottninggatan 13, IV SE-252 21 Helsingborg, Sweden
+46-42-13 60 03

Familjejuridik

Familjejuridik

 • Vårdnads- och umgängesfrågor
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Testamenten och tvister kring testamenten
 • Arvs- och gåvorätt
 • Äktenskapsskillnad
 • Bodelning
 • God man (offentliga uppdrag)
 • Bouppteckningar
 • Arvskiften
 • Rättsskydd genom Ditt försäkringsbolag
 • Rättshjälp